"Lexii-ana"
  2017-03-12  -  2020-12-17 
Trauma - Bäckenbenstrakturer
"Kiara"
 2017-09-11  -  2019-06-00 
Korsbands skador
"Bess"
 2008-01-04  -   2015
 
Livmoderinflammation
"Hugo"
 2001-04-28  -  2009 
Pga. sitt medfödda hjärtfel

Fjellalunda's Matrix

"Zorba"
 2001-08-23  -  2006